“PILSĒTAS EKO SERVISS” transportbūvju un teritoriju uzkopšana un uzturēšana.

Kontakti

SIA "PILSĒTAS EKO SERVISS"
Reģ. Nr. 40003633117
PVN reģ. LV Nr 40003633117
Juridiskā adrese: Krustpils iela 8a-1, Rīga, LV -1073
Biroja adrese: Krustpils iela 8a-1, Rīga, LV -1073
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konta Nr. LV16NDEA0000082023173
Tālrunis - 67138678;    28375444

Fakss - 67218698
e-pasts - info@pekos.lv