“PILSĒTAS EKO SERVISS” transportbūvju un teritoriju uzkopšana un uzturēšana.

Sertifikāti un atļaujas - ISO 14001:2015 Vides pārvaldības sistēmas